Lịch công tác tuần 29 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2019
(Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)
Thứ Hai 15/7/2019
Các BM nộp văn bản về Đánh giá, Thi đua, Khen thưởng của cá nhân và tập thể
Thứ Ba 16/7/2019
Rà soát công tác chuẩn bị Ngày hội tư vấn tuyển sinh. PTK. Tuan Neu chủ trì
Thứ Tư 17/7/2019
14h: Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của Trường lấy phiếu giới thiệu ứng viên Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024.
Ban chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu; các thành viên Hội đồng trường là công chức, viên chức của Trường; Ban chấp hành Công đoàn trường; Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (là viên chức); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc; Bí thư đảng bộ trực thuộc; Bí thư chi bộ thuộc Đảng bộ trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc; Trưởng, Phó trưởng Bộ môn; Anh hùng lao động; Nhà giáo Nhân dân; Nhà giáo Ưu tú; Giáo sư; Phó giáo sư; Tiến sĩ khoa học; Tiến sĩ; Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương trở lên. Hội trường A2
16h30: Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024 Phiên thứ 2 để bầu Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024. Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024 và thành viên Tổ công tác. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Năm 18/7/2019
9h: ThS.NCS Hạnh giảng thử môn Marketing căn bản. Mời GV BM Marketing và những người quan tâm. VP.1305
9h30: Công đoàn trường Báo cáo Ban Giám hiệu về các khu tập thể thao của Trường ĐHKTQD. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1.
10h15: Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên. Trợ lý Đào tạo Bích Thủy Trần xem Quyết định số 522/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/6/2018 của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Bảy 20/7/2019
8h: Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp tại Trường ĐH KTQD (đợt 2 năm 2019). LCĐ, đại diện lãnh đạo các BM giảng viên, viên chức và sinh viên quan tâm. Khu vực TVTS và Hội trường A2