LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2019 (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)

Thứ Hai 07/01/2019
Các lớp bắt đầu lịch giảng HK2 theo thời khóa biểu đã phân công.
Tiếp tục lịch coi thi và chấm thi HK1.

Thứ Ba 08/01/2019
14h: Tọa đàm về chương trình đào tạo “Dữ liệu và Phân tích kinh doanh trong nền kinh tế số”. Các đại biểu có giấy mời. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư 09/01/2019
8h: Phổ biến Chương trình thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên. Thành phần: Khách mời từ Doanh nghiệp, BCNK, Lãnh đạo các BM, GVHD, TLĐT, toàn bộ sinh viên có tên trong danh sách đi thực tập tốt nghiệp. Địa điểm: A2-1001.

8h30: Họp Hội đồng KH&ĐT Trường góp ý Đề án “Tổ chức đào tạo theo danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học” và xin ý kiến về chương trình đào tạo Kinh doanh số; Xin ý kiến đối với chủ trương thành lập Bộ môn Quản trị Bán hàng và Digital Marketing, Khoa Marketing; Xin ý kiến đối với chủ trương điều chỉnh tên Khoa Môi trường và Đô thị thành Khoa Môi trường, Đô thị và Biến đổi khí hậu. Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường và các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT); Ngọc (P.TCCB); Hương, Tuân (V.QTKD); Thông (K.Marketing); Trường (K.MT&ĐT). Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu 11/01/2019
8h: Tọa đàm khoa học: “Tầm nhìn và Chiến lược thực thi Đô thị thông minh ở Việt Nam”. Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại biểu có giấy mời Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

13h30: PGS. Hiếu Nguyễn (ĐH CSU Long Beach USA) trao đổi về NCKH với sinh viên. Chủ trì PGS Phạm Thị Huyền.

13h30: Hội nghị công chức, viên chức chủ chốt của Trường lấy tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lần đầu, bổ nhiệm lại Trưởng đơn vị nhóm 1. Các đồng chí trong Đảng ủy Trường, Hội đồng trường (thành viên là công chức, viên chức của Trường), Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn Trường; Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn TN, Bí thư Chi bộ/Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ trường và Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Chủ Nhật 13/01/2019
9h: Lễ Khai giảng Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh liên kết NEU – Đại học Andrews, Hoa Kỳ, Khoá 2 và Hội thảo “Lãnh đạo đa văn hóa: Chiến lược quản trị nhân sự 4.0”. Các đại biểu có giấy mời và các đồng chí quan tâm Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1