LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2020 (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

Thứ Hai 06/01/2020
7h và 8h: Bắt đầu lịch giảng học kỳ 2 năm học 2019-2020
14h00
Họp Hội đồng Học liệu trường.
Các thành viên Hội đồng học liệu theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 07/01/2020
15h30
Họp Ban thường vụ Công đoàn cụm 5 Trường Đại học.
Ban Thường vụ Công đoàn cụm 5 trường Đại học.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 08/01/2020
7h15:
Hội đồng đánh giá Chuyên đề Tốt nghiệp của Sinh viên Chính quy
GĐ D2 tầng 5 và VPK
08h00
Tập huấn về nhiệm vụ tự đánh giá để kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ban hành ngày 14/3/2016.
Các nhóm công tác chuyên trách của chương trình đào tạo đăng ký tự đánh giá.
Phòng 1006 Nhà A2
09h00
Hội thảo Quốc tế: “Quản lý và tái sử dung tài nguyên nước tại khu vực Đô thị” do Trường ĐH KTQD phối hợp với Trường ĐH Saxion Hà Lan.
Đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h30
Họp Cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Thường vụ CĐT, Trưởng Ban TTND, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng ban Nữ công, cùng Trưởng các đơn vị trong toàn trường.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
13h30
Họp Ban chấp hành Công đoàn trường.
Các thành viên Ban chấp hành Công đoàn trường.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h00
Tập huấn về nhiệm vụ tự đánh giá để kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ban hành ngày 14/3/2016.
Các nhóm công tác chuyên trách của chương trình đào tạo đăng ký tự đánh giá.
Phòng 1006 Nhà A2
15h00
Tọa đàm khoa học quốc tế “Phát triển thương hiệu hàng may mặc – Kinh nghiệm từ Hàn Quốc”.
Giảng viên và sinh viên quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h00
Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn Học kỳ 1 và triển khai kế hoạch công tác Học kỳ 2 năm học 2019-2020.
Ban chấp hành Công đoàn trường; Ban chấp hành Công đoàn Khoa
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h45
BGH và đơn vị chức năng làm việc với các Bộ môn chậm vào điểm cho sinh viên.
Đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện, Bộ môn chậm lên điểm.
Phòng họp B tầng 5 nhà A1
Thứ Năm 09/01/2020
7h15
Hội đồng đánh giá Chuyên đề Tốt nghiệp của Sinh viên Chính quy
GĐ D2 tầng 5 và VPK
08h00
Hội thảo khoa học Quốc gia “Xây dựng chiến lược MKT điểm đến du lịch liên kết: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”.
Đại biểu có giấy mời.
Địa điểm tại Học viện Ngân hàng
08h00
Kiểm tra tiến độ Đề tài cấp Bộ năm 2017, 2018 và 2019.
Các Chủ nhiệm đề tài.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
08h30
Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Công tác truyền thông giáo dục ở các trường Đại học trong bối cảnh 4.0”.
Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban biên tập Kỷ yếu, Ban Thư ký Hội thảo theo Quyết định số 1661/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/8/2019 của Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; toàn thể tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và những người quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
08h30
Họp rà soát công tác chuẩn bị buổi “Gặp mặt tri ân cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE”.
Đại diện lãnh đạo các Khoa.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
10h30
Gặp mặt An ninh – Báo chí Xuân Canh Tý.
Đại diện lãnh đạo Khoa và các đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h30
Công đoàn Trường báo cáo Ban Giám hiệu công tác chuẩn bị buổi “Gặp hưu trí thường niên của trường năm 2020”.
Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Trường
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 10/01/2020
07h30
Hội nghị Đại biểu Cán bộ Công chức, viên chức năm học 2019-2020.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thành viên Hội đồng trường (là viên chức), Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Thanh tra ND, Trưởng ban Nữ công, Thường vụ Đoàn Thanh niên (là viên chức), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, đại biểu bầu từ các đơn vị và các đồng chí có giấy mời.
Hội trường A2
15h00
Hội thảo Khoa học quốc tế: “Thực trạng và triển vọng của Quản trị rủi ro trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam và Hàn Quốc”.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, lãnh đạo các bộ môn trực thuộc Khoa/Viện, các đ/c có giấy mời, cùng toàn thể cán bộ viên chức K.QTKD, K.BH, giảng viên và các đại biểu quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
17h00
Họp lãnh đạo cụm 5 trường đại học thông qua hoạt động năm 2020.
Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn và các đ/c có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Bảy 11/01/2020
08h00
Lễ trao bằng Thạc sĩ năm 2020.
Đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn, các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sĩ và đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2
09h00
Gặp mặt tri ân cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE.
Đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn triển khai CTTT, CLC&POHE và đại biểu có giấy mời
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h30
Gặp mặt “Sinh viên tiêu biểu” qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 10 năm Giải thưởng Sinh viên tiêu biểu.
Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên, Sinh viên tiêu biểu các thế hệ.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
17h30
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thăm và chúc tết Sinh viên nội trú và lưu học sinh.
Đại diện lãnh đạo Khoa.
Khu Nội trú-ĐH KTQD
19h00
NEU Glory Night – Trao giải “Sinh viên tiêu biểu năm 2020” và Dạ hội chào năm mới.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm.
Thông báo
08h thứ Năm ngày 09/01/2020: Gặp mặt chúc mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Thành lập Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2020). Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, BCH Hội sinh viên Trường, BCH các LCH,CH trực thuộc, CLB/đội trực thuộc và cán bộ HSV toàn trường. Địa điểm: VP Hội sinh viên, Phòng 120 Nhà 11 KTX.