LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2022 (Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)

Thứ Hai 03/01/2022
Nghỉ theo Thông báo số 2012/TB-ĐHKTQD ngày 03/12/2021.
Thứ Ba 04/01/2022
15h30 Họp cán bộ chủ chốt chuẩn bị cho Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Thông và PGS. Huyền Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 05/01/2022
8h30: Bộ môn MKT tổ chức CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ CHIA SẺ CỦA CÔNG GIỚI cho Sinh viên Marketing K60 Chất lượng cao, đăng ký thực tập kỳ Xuân 2022.
Địa điểm: Online (Teams, đường link sẽ gửi qua email tới các GVHD). Chủ trì PGS. Huyen Pham
16h00 Họp rà soát, đánh giá, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Thông và PGS. Huyền Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 06/01/2022
14h30 Hội nghị tổng kết công tác đào tạo VLVH, Từ xa và Đào tạo ngắn hạn năm 2021.
ONLINE/OFFLINE. PGS. Thông và TS. Do Khac Huong Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 07/01/2022
08h30 Chương trình Ngày hội đổi mới sáng tạo Thủ đô. PGS. Tuan Neu, Đoàn TN, HSV Trường. Hội trường A2
18h30 Lễ Kỷ niệm 72 năm ngày Học sinh Sinh viên và Lễ Tuyên dương sinh viên 5 tốt các cấp. PGS. Tuan Neu, Đoàn TN, HSV Trường. Hội trường A2