LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM 2019 (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)

Thứ Hai 14/01/2019
10h: Làm việc với đại diện tổ chức kiểm định ACBSP, Hoa Kỳ về kiểm định Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Đại diện lãnh đạo Khoa và đại diện lãnh đạo các Bộ môn triển khai Chương trình kiểm định theo tiêu chuẩn ACBSP. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba 15/01/2019

9h: SHKH NCS35 Thảo: mời các gv và NCS trong Khoa

14h: Họp công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2019. Các Trưởng tiểu ban theo Quyết định số 993/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/11/2018 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

15h: SHKH BM Marketing. Chủ đề: Giảng dạy và đánh giá sinh viên theo chuẩn ACBSP. Chủ tọa: TS Phạm Hồng Hoa, Thư ký: ThS Trần Việt Hà, Diễn giả PGS Phạm Thị Huyền

Thứ Tư 16/01/2019
9h: SHKH NCS36 Chinh: mời các gv và NCS trong Khoa

14h: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.
Đảng ủy trường, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư đoàn Trường, Bí thư Chi bộ/Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ trường, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Các đồng chí có giấy mời và các viên chức, người lao động quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm 17/01/2019
8h: Tọa đàm Đối thoại chính sách “Những vấn đề kinh tế trong chính sách và luật pháp Đất đai ở Việt Nam”. Đại biểu có giấy mời và các thầy cô, nhà khoa học quan tâm. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

14h: Tọa đàm khoa học “Nhu cầu nhân lực ngành khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh. Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các đại biểu có giấy mời. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

16h: NCS. Nguyễn Quang Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: Nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng”, thuộc Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2, Đại học Kinh tế Quốc dân. Mời các thành viên Hội đồng, giảng viên, NCS Khoa Marketing và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Thứ Sáu 18/01/2019
8h: Họp tổ công tác Tổng kết việc áp dụng quy định và rà soát, sửa đổi, hoàn thiện quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quy chế 1212/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng. Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 237/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/12/2012 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

14h: Bài giảng với chủ đề Digital Marketing của Giảng viên Cao cấp Trường Đại học Coventry, Vương Quốc Anh. Mời các giáo viên Khoa Marketing không có giờ lên lớp. Chị Trần Bích Thủy báo cho các lớp SV, CLC và POHE. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2.

15h: Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường (không phải là đảng viên); cán bộ lãnh đạo các tổ chức Chính trị-xã hội (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, Hội SV). Hội trường A2

Chủ Nhật 20/01/2019
18h30: Chương trình Dạ hội Chào năm mới 2019 và vinh danh 10 Sinh viên tiêu biểu trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2018. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, Đoàn TN, Hội SV và các cán bộ, giảng viên, sinh viên có quan tâm. Hội trường A2