LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM 2019 (Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)

Thứ Hai 21/01/2019
8h: Tọa đàm khoa học “Khoa học Dữ liệu (Data Science) trong kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý”. Thành viên Hội đồng KH&ĐT; Các Giảng viên, sinh viên Khoa Marketing; Chương trình Chất lượng cao và POHE. Phòng họp 1001 tầng 10 Nhà A2

15h: Tư vấn các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019-2020. Mời: giáo viên, CBNV và sinh viên có quan tâm. Địa điểm: Phòng 806 Nhà A2

Thứ Ba 22/01/2019
8h30: BM Truyền thông MKT họp thống nhất Hướng dẫn Báo cáo TT2 theo chuẩn ACBSP cho sv chuyên ngành POHE K57

8h30: BM Marketing SHKH về Giáo trình Nghiên cứu MKT và NCS

9h40: BM Truyền thông MKT: ThS Nguyễn Quỳnh Trang giảng thử

Thứ Tư 23/01/2019
9h: Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN 2018 và triển khai kế hoạch 2019; trao quyết định cho các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở năm 2019. Đại diện lãnh đạo Khoa; Đại diện lãnh đạo các Bộ môn và thành viên chủ nhiệm đề tài cấp trường năm 2019. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

15h: Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn năm 2018 và triển khai phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019. Đại diện lãnh đạo Khoa PTK Phạm Văn Tuấn, Giám đốc trung tâm Nguyễn Hoài Long. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm 24/01/2019
14h: Họp Ban chấp hành Công đoàn trường. Thành viên Ban chấp hành CĐT Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

14h30: Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn Học kỳ 1 và triển khai kế hoạch công tác Học kỳ 2 năm học 2018-2019. Ban chấp hành Công đoàn trường; Ban chấp hành, Chủ tịch hoạc Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó các Ban công tác, UBKT Công đoàn trường và Chủ tịch, Phó chủ tịch các Câu lạc bộ. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

15h: Họp về kiểm định Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Đại diện lãnh đạo: Khoa và các Bộ môn triển khai Chương trình kiểm định theo tiêu chuẩn ACBSP, cán bộ phụ trách kiểm định Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu 25/01/2019
14h: Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019; Giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019 và Phổ biến Nghị quyết Đảng ủy Quý 1 năm 2019. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, Trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa, Viện, Chánh văn phòng các đơn vị trực thuộc và tương đương; các đ/c có giấy mời. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

15h30: Họp đánh giá Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường năm 2018. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c Trưởng các đơn vị trực thuộc trường; Đại diện đảng ủy, Công đoàn trường, Đoàn thanh niên trường. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

16h30: Họp lấy phiếu tín nhiệm đối với Ban Giám hiệu. Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Thành viên Hội đồng trường; Trưởng các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn Thanh niên trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy 26/01/2019
8h: Lễ trao bằng Thạc sĩ năm 2019. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn trường, Đoàn TN, cùng đại diện lãnh đạo Phòng/Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn, giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn, đánh giá luận văn thạc sĩ và anh chị em quan tâm đến dự. Hội trường A2