LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM 2023 (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

Thứ Hai 30/01/2023
08h30
Khoa Marketing gặp mặt tại VPK
CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÝ MÃO 2023
09h00
NEU gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023
Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và đại biểu có giấy mời
Hội trường A2
Thứ Ba 31/01/2023
Thứ Tư 01/02/2023: Ngày học đầu tiên Xuân Quý Mão 2023
Thứ Năm 02/02/2023: các lớp học và thực tập tốt nghiệp theo Thời khóa biểu
Thứ Sáu 03/02/2023: các lớp học và thực tập tốt nghiệp theo Thời khóa biểu
Thứ Bảy 04/02/2023: các lớp học và thực tập tốt nghiệp theo Thời khóa biểu