LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM 2020 (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

Thứ Hai 03/02/2020
9h30
Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).
Chi ủy và BCN Khoa.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 05/02/2020
9h
Họp toàn Khoa
Triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020
Phòng 1304-1305
14h30
Họp thường trực Tổ công tác kiểm định chương trình đào tạo.
Trưởng Khoa PGS.TS. Vũ Huy Thông
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
15h30
Họp Tổ công tác học liệu của trường.
Trưởng Khoa PGS.TS. Vũ Huy Thông
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 06/02/2020
8h
Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII.
Các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ Thư ký Tiểu ban Văn kiện.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h
Họp về kế hoạch đi thực tế của sinh viên K59-60-61
BCNK, lãnh đạo 4 BM, CVHT các lớp K59-60-61 và TLĐT
Phòng 1304-1305
Thứ Sáu 07/02/2020
8h30
Họp Hội đồng Khoa: BM Định giá báo cáo về Dự thảo Chương trình Đào tạo mới
Các thành viên HĐK, TLĐT và GV BM Định giá
Phòng 1304-1305
10h
Họp Hội đồng Khoa: BM QTBH&DM báo cáo về Dự kiến Phương án và Chương trình Đào tạo DM với LBU
Các thành viên HĐK, TLĐT và GV BM QTBH&DM
Phòng 1304-1305