LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM 2020 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

Thứ Hai 10/02/2020
8h30
Tập huấn v/v ứng dụng LMS giảng dạy theo hình thức Blended Learning.
Toàn thể GV và NV Khoa MKT
A2-611 và 612
Thứ Ba 11/02/2020
14h
Họp Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn Tư vấn tuyển sinh Đại học chính quy, văn bằng 2, liên thông năm 2020.
Thành viên theo Quyết định số 1254/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng.
Trưởng Khoa PGS. TS. Vũ Huy Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 12/02/2020
9h
Họp Chi ủy về công tác phát triển Đảng.
Bí thư Chi bộ PGS. TS. Vũ Huy Thông, Phó Bí thư Chi bộ PGS. TS. Phạm Thị Huyền, Chi ủy viên TS. Phạm Văn Tuấn
Phòng 1307
15h30
Họp Tổ công tác xây dựng Học liệu của trường.
Thành viên Tổ công tác học liệu theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Trưởng Khoa PGS. TS. Vũ Huy Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 13/02/2020
10h
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.
Thành viên Hội đồng theo Quyết định số QĐ 1041/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/10/2019 của Hiệu trưởng.
Trưởng Khoa PGS. TS. Vũ Huy Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 14/02/2020
08h00
Hội nghị đánh giá, phân loại công chức.
Ban Giám hiệu; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng các đơn vị thuộc Trường.
Trưởng Khoa PGS. TS. Vũ Huy Thông
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1