LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2020 (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Thứ Hai 17/02/2020
08h00
Họp Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn tư vấn tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2020.
Trưởng khoa PGS. TS. Vũ Huy Thông
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
09h15
Họp rút kinh nghiệm triển khai đào tạo trên hệ thống LMS.
Đại diện lãnh đạo Khoa và các Bộ môn.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h00
Họp thảo luận phương án đổi mới đào tạo trình độ Thạc sĩ theo phương thức đào tạo kết hợp (Blended-learning).
Đại diện lãnh đạo Khoa và các Bộ môn có đào tạo Sau đại học.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
11h15
Họp nhóm về chương trình với ILO
PGS. TS. Vũ Huy Thông, PGS. TS. Phạm Thị Huyền, TS. Nguyễn Thu Lan, TS. Lê Thùy Hương, TS. Đõ Khắc Hưởng
P.1306
14h:
Họp BM Marketing
P.1306
Thứ Ba 18/02/2020
08h30
Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường bàn về kế hoạch công tác học kỳ 2 năm học 2019-2020.
PGS. TS. Phạm Thị Huyền
Phòng 608 tầng 6 Nhà A1
15h30
Họp về kiểm định các chương trình đào tạo đang triển khai.
PGS. TS. Vũ Huy Thông, TS. Phạm Văn Tuấn (Khoa Marketing) cùng các thành viên Tổ công tác.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh.
Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 19/02/2020
14h00
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 20/02/2020
08h30
Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2020.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00
Họp Tổ công tác triển khai công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên Đại học chính quy năm 2020.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 75/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/02/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 21/02/2020
09h00
Phòng Hợp tác Quốc tế báo cáo đề xuất đàm phán chương trình Liên kết đào tạo Cử nhân Digital Marketing giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Leeds Beckett, Anh Quốc.
Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang (Phòng Hợp tác quốc tế); Thông, Long, Hưởng (Khoa Marketing); Chi (Phòng Tài chính kế toán); Nhượng (Phòng Tổ chức cán bộ); Toại (P.Khảo thí và Kiểm định chất lượng); Triệu (Phòng Quản lý đào tạo); Trung (Phòng Quản trị thiết bị).
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00
Họp về CTĐT của BM Định giá
BCNK và toàn thể BM Định giá
LĐ BM chuẩn bị nội dung
P.1306