LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2022 (Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)

Thứ Hai 14/02/2022
7h và 13h:
Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp tại Giảng đường.
Thứ Ba 15/02/2022
6h (Ca 1), 9h (Ca 2), 13h (Ca 3), 15h (Ca 4):
Tổ chức đưa sinh viên ĐHCQ.K63 đi học Giáo dục QP&AN tại Trung tâm Giáo dục QP&AN.
Các thành viên Tổ công tác; PTK.PGS. Tuấn, TLĐT.ThS. Cao Hiền
Khu vực sảnh trước và hai bên nhà A1, A2
14h:
Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới.
ThS. Nhung
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 16/02/2022
14h:
Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới.
ThS. Nhung
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 17/02/2022
10h:
Trồng cây nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần -2022.
Đoàn TN và Cựu sinh viên K39.
Sảnh trước Hội trường A
Thứ Sáu 18/02/2022
8h:
Họp Tổ công tác cơ sở 2.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Bảy 19/02/2022
6h-18h:
Chương trình thực tế Lớp CH. K29 Marketing tại doanh nghiệp