LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2019 (Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019)

 

Thứ Hai 25/02/2019

10h: Họp về công tác tư vấn tuyển sinh đại học chinh quy năm 2019. Đại diện Khoa và các Ngành: TS. Phạm Văn Tuấn, PGS. TS. Phạm Thị Huyền, TS. Nguyễn Quang Dũng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

16h: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý. Đảng ủy trường, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư đoàn Trường, Bí thư Chi bộ/Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ trường, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Các đồng chí có giấy mời và các viên chức, người lao động quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba 26/02/2019

8h30: Tọa đàm khoa học: “Quan điểm, chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế bền vững, sáng tạo, bao trùm” giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế. Các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban thư ký theo Quyết định của Hiệu trưởng; Hội đồng lý luận Trung ương; Các tập đoàn kinh tế và các nhà khoa học có giấy mời. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư 27/02/2019
8h: Gặp mặt chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trạm Y tế.

9h: Họp triển khai công tác xúc tiến tuyển sinh và xây dựng hệ thống học liệu trình độ thạc sĩ. Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn có đào tạo SĐH. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

14h: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy cấp Trường. PTK  TS. Phạm Văn Tuấn.Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

16h30: Họp về kiểm định Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. PTK  TS. Phạm Văn Tuấn, LĐ các BM MKT và BM TthMKT. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm 27/02/2019

9h: Họp về Học phần Quản trị Giá. BCNK, các LĐ BM MKT và BM Định giá, Trợ lý Đào tạo Trần Bích Thủy

14h: Họp triển khai công tác Trợ lý năm 2019 (xét tốt nghiệp và cảnh báo học tập). Trợ lý Đào tạo Trần Bích Thủy. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Chủ Nhật 03/3/2019: Chương trình Tour Du xuân Kỷ niệm ngày Thành lập Khoa 08-3