LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2020 (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020)

Thứ Hai 24/02/2020
16h00
Họp về báo cáo Kiểm định.
BCNK, các Trưởng, Phó trưởng Bộ môn và 2 TLĐT
Phòng 1306
Thứ Ba 25/02/2020
10h00
Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về tiêu chí đánh giá Cổng thông tin điện tử cấp 2 của các đơn vị.
PGS. TS. Vũ Huy Thông và ThS. Hoàng Tuấn Dũng Dũng, Quản trị viên cổng thông tin điện tử cấp 2 của Khoa theo QĐ số 1318/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 26/02/2020
14h00
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 27/02/2020
08h00
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường:
Gặp mặt chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Trạm Y tế.
16h00
Họp Tổ công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2020, theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 28/02/2020
8h30
SHKH với chủ đề “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng túi dùng nhiều lần trong mua sắm của người dân đô thị Việt Nam”.
Bộ môn Marketing và các thầy/cô quan tâm.
Phòng 1306
10h00
Họp báo cáo tiến độ thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo.
BCN Khoa
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Chủ Nhật 01/3/2020
09h00
Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 2 năm 2020 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, đại biểu có giấy mời và tân sinh viên.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1