LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2021 (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

Thứ Hai 22/02/2021
15h30
Họp Tổ biên soạn Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 24/02/2021
15h
Họp về Chương trình Đào tạo POHE Thẩm định giá. Hội đồng Khoa, lãnh đạo các Bộ môn và toàn thể BM Định giá. Phòng họp 1306
Thứ Năm 25/02/2021
09h00
Họp về Dự án vay vốn của WB. Các thành viên Tổ công tác xây dựng Dự án. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 26/02/2021
8h
Gặp mặt chức mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Trạm Y tế. Đại diện BCNK.
08h30
Họp Hội đồng trường. Phòng Hội thảo G1 Nhà A1