LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2019 (Từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019)

Thứ Hai 04/3/2019

10h45: Tham gia tiếp và làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học California State University, Long Beach, Hoa Kỳ. Giảng viên từng học tập tại CSULB. Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

14h30: Đoàn chuyên gia của Trường Đại học Đài Loan thuyết trình về “Global Food Loss and Waste and the Context with Southeast Asian Examples” và “The Effects of Climate Change on Agriculture, Risk and Adaptation in Taiwan”. Cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

15h: Tiếp sinh viên tại VPK: TrK và TrBM MKT

16h: Rà soát Chương trình Đào tạo CLC MKT K59: TrK, TrBM MKT và TLĐT Trần Bích Thủy tại VPK

Thứ Ba 05/3/2019

9h: Hội đồng Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: CNĐT PGS Phạm Thị Huyền, các thành viên đề tài và những người quan tâm. Phòng 215-A1

10h: Công bố nội dung chuỗi chương trình Ngày hội việc làm 2019 – NEU Career Expo 2019. Cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, báo chí, sinh viên quan tâm đến chương trình. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư 06/3/2019

8h: Hội nghị công tác sinh viên năm học 2018-2019 lần 1. Lãnh đạo và Trợ lý Khoa. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

10h: Tiếp và làm việc với đại diện Doanh nghiệp về hợp tác đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng sinh viên. Lãnh đạo Khoa và GĐ Trung tâm Nguyễn Hoài Long. VPK

14h: Họp triển khai công tác rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo Đại học chính quy và triển khai đề án tổ chức đào tạo theo ngành cấp IV (áp dụng từ khóa 61). Trưởng khoa. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm 07/3/2019

16h: Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AVIVA Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Khoa. Phòng họp G Nhà A1

Thứ Sáu 08/3/2019

8h: Hội thao Chủ đề: “Khỏe-Đẹp” chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Cán bộ, viên chức, người lao động toàn trường. Khu vực sân khấu Nhà A1

Chủ Nhật 10/3/2019

8h: Lễ Khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 1 năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đại diện lãnh đạo Khoa và những người có giấy mời. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1