LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2021 (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)

Thứ Hai 01/3/2021
09h00
Họp Hội đồng thẩm định chất lượng Tạp chí quốc tế uy tín năm 2021. Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 02/3/2021
05h30
Bàn giao sinh viên ĐHCQ Marketing khóa 62 đi học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ). Phó Trưởng Khoa PGS.TS. Phạm Văn Tuấn, Trợ lý đào tạo Cao Thị Thu Hiền và các thành viên Tổ công tác. Sảnh trước Nhà A1
Thứ Tư 03/3/2021
08h00
Dự khai mạc kỳ học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ). Phó Trưởng Khoa PGS.TS. Phạm Văn Tuấn và các thành viên Tổ công tác.
Xe đón lúc 5h30 tại sảnh A1
14h00
Họp BM Marketing P.1306
Thứ Năm 04/3/2021
14h00
Họp triển khai công rà soát chương trình đào tạo đại học chính quy. Trưởng Khoa PGS.TS. Vũ Huy Thông.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 05/3/2021
18h30
Giới thiệu thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1