LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM 2022 (Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022)

Thứ Hai 07/3/2022
10h30
BCNK họp online về dự thảo Dự án HTQT.
PGS. Thông
Thứ Ba 08/3/2022
08h30
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu kế hoạch Tháng thanh niên.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 09/3/2022
10h30
Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2021-2022.
ONLINE/OFFLINE.
PGS. Tuấn
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
18h30
Khóa học sử dụng Nearpods trong giảng dạy trực tuyến.
Thứ Năm 10/3/2022
11h
Chi ủy, BCN Khoa, LĐ BM QTBH&DM và GĐ Trung tâm họp (Online và Offline) về Chương trình hợp tác với LBU.
Thứ Sáu 11/3/2022
16h
Họp toàn Khoa (Online và Offline) góp ý dự thảo Đề án Xây dựng mô hình Đại học Kinh tế Quốc dân.
Nếu thầy/cô nào bận giảng, không dự họp được, đề nghị gửi ý kiến cá nhân = cách comment trực tiếp tại đây để VP tổng hợp.
18h30
Giới thiệu thông tin tuyển sinh Sau đại học năm 2022.
ONLINE.
BCN Khoa
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1