LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2021 (Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021)

Thứ Hai 15/3/2021
7h và 13h30
Lãnh đạo trường gặp mặt Giảng viên, Sinh viên các lớp tại Giảng đường.
08h30
Họp Hội đồng trường phiên 3 năm 2021. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1
09h00
Khai mạc giới thiệu chung hệ thống PSC quản lý đại học chính quy; Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (các chức năng dành cho trưởng Khoa/Viện). PGS. PV.Tuấn và ThS. Cao Hiền Phòng 612 A2
15h00
Tập huấn hệ thống phần mềm quản lý đào tạo PSC (các chức năng dành cho Trưởng Bộ môn). Các Trưởng Bộ môn Phòng 612 A2
16h30
Họp nhóm POHE Định giá: BCNK, BM Định giá, PGS. Chiến, PGS. Huyền và TLĐT Phòng 1306
Thứ Ba 16/3/2021
08h00
Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (các chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ quản lý sinh viên), Buổi thứ nhất. Cán bộ, Giáo viên không có giờ lên lớp. Phòng 612 A2
14h00
Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ quản lý sinh viên), Buổi thứ hai. Cán bộ, Giáo viên không có giờ lên lớp. Phòng 612 A2
Thứ Tư 17/3/2021
08h00
Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (các chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ thiết kế chương trình đào tạo, thời khóa biểu, đăng ký học), Buổi thứ nhất. Cán bộ, Giáo viên không có giờ lên lớp. Phòng 612 A2
14h00
Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2021. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00
Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ thiết kế chương trình đào tạo, thời khóa biểu, đăng ký học), Buổi thứ hai. Các Cán bộ Giáo viên không có giờ lên lớp. Phòng 612 A2
15h00
Họp Tiểu ban số 9 các ngành đào tạo cấp IV thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi (mã 731). Các thành viên Tiểu ban số 9 – lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi (mã 731) theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/02/2021 và Quyết định bổ sung số 86 ngày 24/02/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h00
Họp Tiểu ban số 10 các ngành đào tạo cấp IV thuộc lĩnh vực Kinh doanh và quản lý (mã 734). Các thành viên Tiểu ban số 10 – lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý (mã 734) theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/02/2021 và Quyết định số 86 ngày 24/02/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h30
Trao chứng chỉ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp Phòng. Các viên chức được cử đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp Phòng. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Năm 18/3/2021
08h00
Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ quản lý điểm). Các Cán bộ Giáo viên không có giờ lên lớp. Phòng 612 A2
14h00
Họp Hội đồng xét công nhận chuẩn đầu ra ĐHCQ đợt 1 năm 2021. Các thành viên theo Quyết định số 118/QĐ-ĐHKTQD ngày 17/02/2020 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00
Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ xét tốt nghiệp và quản lý văn bằng chứng chỉ). Các Cán bộ Giáo viên không có giờ lên lớp. Phòng 612 A2
Thứ Sáu 19/3/2021
08h00
Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực ngành Kinh doanh nông nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội”. Đại diện lãnh đạo Khoa, đại biểu có giấy mời và các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
08h00
Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ quản lý người dùng, hệ thống danh mục). Các Cán bộ Giáo viên không có giờ lên lớp. Phòng 612 A2
09h00
Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và thôi học cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE. Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 102/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/3/2021 của Hiệu trưởng. PTK. PVTuấn
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h00
Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (modul tuyển sinh đại học chính quy), tổng kết tập huấn. Các Cán bộ Giáo viên không có giờ lên lớp. Phòng 612 A2
16h30
Họp BCNK, các LĐBM và TLĐT về CTĐT. P.1306
19h00
Livestream công bố phương án tuyển sinh ĐHCQ năm 2021 của Trường. Các thành viên Ban TVTS Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng máy tính Nhà A1
Thứ Bảy 20/3/2021
13h00
Kiểm tra công tác học tập giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên và dự Lễ tổng kết khóa học tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học Hùng Vương. PTK. PVTuấn Xe đón tại sảnh A1 xuất phát lúc 13h00