LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2020 (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020)

Thứ Hai 23/3/2020
09h00
Họp hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020-2030.
Ban Giám hiệu, đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐT), GS Quỳ, GS Tuấn (Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c: Sơn (K.KH-PT); Thắng (V.PTBV); Thông (K.Marketing); Thành (P.QLKH); Thành (V.ĐTSĐH); Nhượng, (P.TCCB) và các thành viên Tổ soạn thảo Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2020-2030.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1.
14h00
Triển khai công tác tổ chức Đại hội Chi bộ/Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020-2022/2020-2025.
Bí thư Chi bộ
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 và trực tuyến trên Skype for Business
Thứ Ba 24/3/2020
14h00
Họp Tổ công tác Đề án vị trí việc làm.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 25/3/2020
14h00
Triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh đại học theo phương án mới.
PTK. TS. Phạm Văn Tuấn
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 và trực tuyến trên Skype for Business
Thứ Năm 26/3/2020
09h00
Triển khai công tác làm ngân hàng đề thi online đợt 1 năm 2020.
Trưởng các Bộ môn đăng ký làm đề thi đợt 1.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 và trực tuyến trên Skype for Business
Thứ Sáu 27/3/2020
08h30
Gặp mặt chúc mừng Kỷ niệm 74 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2020): VP BM Giáo dục Thể chất, Phòng 1313 Nhà A1.