LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2019 (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 07/4/2019)

Thứ Hai 01/4/2019

15h: Triển khai Hội nghị đối thoại với Sinh viên. Trưởng khoa. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1.

16h: Họp giao ban Tháng 4-2019:
Chi ủy, BCNK, Lãnh đạo các BM và Trung tâm, BCH Công đoàn, BT LCĐoàn, Trợ lý Đào tạo

17h: Họp tập thể lãnh đạo mở rộng của Khoa: PGS. TS. Vũ Huy Thông, TS. Phạm Văn Tuấn, PGS. TS. Phạm Thị Huyền

Thứ Ba 02/4/2019

8h30: Họp Hội đồng Khoa mở rộng: mời các GS, PGS, TS và Trưởng, Phó Bộ môn:
Thảo luận về Chương trình Đào tạo Ngành Marketing.

13h30: Họp BM Marketing về quy hoạch Phó Tr.BM.

14h: Họp BM Truyền thông Marketing về quy hoạch Phó Tr.BM.

15h: Họp xét tiến độ Nghiên cứu sinh các khóa 35, 36, 37. Phó Trưởng khoa Phạm Văn Tuấn. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1.

Thứ Năm 04/4/2019

13h30: Chương trình “Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân – Hành trang khởi nghiệp với sức mạnh Kỹ thuật số cùng ACCA”. Mời các giảng viên và sinh viên có quan tâm. Hội trường A2.