LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM 2019 (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019)

Thứ Hai 08/4/2019

Giảng viên hướng dẫn nộp bản đánh giá Báo cáo Thực tập 2 (Chuyên đề Thực tập) POHE

Thứ Ba 09/4/2019

15h: Họp Hội đồng trường phiên thứ 2 năm 2019. Các thành viên Hội đồng trường. Phòng Hội thảo tầng G, Nhà A1.

Thứ Tư 10/4/2019

8h30: Khai mạc giải Võ TAEKWONDO truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân Lần thứ nhất – Năm 2019. Các thành viên theo KH số 381/KH-ĐHKTQD ngày 21/3/2019 của Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Khoa, vận động viên tham gia giải và những người có quan tâm. Sân bóng rổ KTX ĐHKTQD.

Thứ Năm 11/4/2019

14h: Họp Thường trực Hội đồng Khoa học đào tạo về chuẩn năng lực người học các chương trình kiểm định theo chuẩn ACBSP. Thường trực Hội đồng khoa học đào tạo và đại diện lãnh đạo Khoa, đại diện lãnh đạo các Bộ môn triển khai chương trình kiểm định theo chuẩn ACBSP. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1.

16h: Lễ Tốt nghiệp chương trình Cao học Việt Bỉ 2019: ngành Quản trị kinh doanh khóa 16 và ngành Quản lý công khóa 9. Đại diện lãnh đạo Khoa và các đ/c có giấy mời. Phòng B104 Nhà A2.

Thứ Sáu 12/4/2019

9h30: Bế mạc giải Võ TAEKWONDO truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân Lần thứ nhất – Năm 2019. Các thành viên theo KH số 381/KH-ĐHKTQD ngày 21/3/2019 của Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Khoa, vận động viên tham gia giải và những người có quan tâm. Sân bóng rổ KTX ĐHKTQD.

15h30: Họp giao ban công tác Quý của Trường. Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn, Giám đốc Trung tâm và những thành viên được triệu tập. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1.

18h: Chương trình Đối thoại với Sinh viên Khoa Marketing. Địa điểm: Hội trường A2. Thành phần: Mời toàn thể Giáo viên, Trợ lý Đào tạo và Sinh viên Khoa Marketing

LƯU Ý: Các cố vấn học tập chủ động lịch làm việc trong tuần với từng lớp SV về đối thoại và gửi báo cáo cho Trợ lý Đào tạo Trần Bích Thủy