LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2019 (Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019)

Thứ Ba 16/4/2019

10h: Họp hướng dẫn triển khai hoạt động và thực hiện hợp đồng cho các nhóm công bố quốc tế năm 2019. Các Trưởng nhóm nghiên cứu công bố quốc tế năm 2019-2021. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba-Thứ Tư: các TrBM và PTrBM nộp báo cáo tự nhận xét, đánh giá thực hiện chức trách được giao trong nhiệm kỳ vừa qua cho Trưởng khoa.
Thứ Tư-Thứ Sáu: thống nhất sắp xếp lịch họp theo Thông báo số 543/TB-ĐHKTQD ngày 11-4-2019; tránh trùng lịch giảng cá nhân.

Thứ Sáu 19/04/2019

16h: Họp toàn thể CBVC và người lao động trong Trường. Triển khai kê khai dữ liệu cá nhân đăng ký chương trình Bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ viên chức. Hội trường A2

Thứ Bảy 20/4/2019
07h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2019. Đại diện lãnh đạo Khoa, cán bộ giảng viên, sinh viên nhận bằng và gia đình. Hội trường A2

8h30: Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đại diện lãnh đạo Khoa và CBVC, SV, HV các hệ đào tạo có quan tâm. Hội trường A

14h: Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh đào tạo bằng Tiếng Anh (E-BBA). Đại diện lãnh đạo Khoa, các giảng viên tham gia giảng dạy, những người có giấy mời. Hội trường A2