LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2022 (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022)

Thứ Hai 11/4/2022
Nghỉ theo Thông báo số: 480/TB-ĐHKTQD, ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng.
Thứ Ba 12/4/2022
9h30
Họp với đại diện doanh nghiệp về Chương trình hợp tác:
PGS. Tuấn, ThS. Khoa, BTLCĐ. H.Dũng và TLĐT. Cao Hiền
P.1306
11h00
Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2021-2022.
PGS. Tuấn và các thành viên Hội đồng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp rà soát kế hoạch trao bằng Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao &POHE năm 2022.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 13/4/2022
14h00
Họp Hội đồng đánh giá nghiệp vụ chuyên ngành ứng viên tuyển dụng viên chức năm 2022 và ứng viên tiếp nhận vào viên chức.
Các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng; ứng viên đủ điều kiện vòng 1 dự tuyển vào K.Marketing.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 14/4/2022
08h30
Họp triển khai kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022.
Đại diện Lãnh đạo Khoa và lãnh đạo các Bộ môn.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
09h30
Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường phiên thường kỳ quý 2 năm 2022 chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
PGS. Huyền
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 15/4/2022
16h00
Khai mạc giải bóng đá NEU League năm 2022.
Sân bóng đá Trường ĐH KTQD
19h00
Tổ chức cuộc thi “King & Queen” 2022 cho sinh viên CTTT, CLC, BA và POHE Khóa 63.
Đại diện lãnh đạo Khoa.
Hội trường A2
Chủ Nhật 17/4/2022
08h00
Lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm 2022.
Đại diện lãnh đạo Khoa, các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình, đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2