LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM 2019 (Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019)

Thứ Hai 22/4/2019

14h: Họp nhóm phát triển chương trình tư vấn và dự án tại P.1306

Thứ Ba 23/4/2019

08h30: Họp Hội đồng KH&ĐT Trường giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng chức danh Giáo sư ngành và liên ngành. Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

10h: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý. Bí thư Chi bộ/Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ trường, Trưởng đơn vị trực thuộc Trường, các đồng chí có giấy mời và viên chức, người lao động quan tâm. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư 24/4/2019

9h: Tập huấn công tác xác định vị trí việc làm của cán bộ, giảng viên Khoa Marketing. Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Marketing. Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Sau đó họp GV.CBNV toàn Khoa tại P.1304-1305

Thứ Năm 25/4/2019

9h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường: các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

13h30: Tọa đàm Khoa học “Từ nghiên cứu tới cộng tác và công bố nghiên cứu Quốc tế thông qua tính năng của Web of Science (ISI)”. Diễn giả Bà Claris Liew – Account Manager, Clarivate Analytics.
Giảng viên, cán bộ, viên chức đã đăng ký và đại biểu có quan tâm. Phòng 1006 tầng 10 Nhà A2