LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2019 (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 05/5/2019)

Thứ Hai, Ba, Tư (29-30/4 và 01/5/2019)
Nghỉ theo Thông báo số 476/TB-ĐHKTQD ngày 02/4/2019 của Nhà trường

Thứ Năm 02/5/2019
9h: Họp nhóm Thường trực tuyển sinh Sau đại học năm 2019 của Khoa. Ban chủ nhiệm Khoa và Trưởng Bộ môn Marketing

Thứ Sáu 03/5/2019
9h: Họp nhóm Thường trực Đề án mở Ngành Sau đại học của Khoa. Ban chủ nhiệm Khoa và Trưởng Bộ môn Marketing

Thứ Bảy 04/5/2019:
9h: Lễ bế giảng và trao bằng hệ đào tạo Từ xa đợt 1 năm 2019. Đại diện lãnh đạo Khoa và các đồng chí có giấy mời. Hội trường A

17h30-19h30: Tọa đàm: “Thể chế kinh tế vĩ mô và tăng trưởng: Nền tảng lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam. Macroeconomic institutions and growth: Theoretical foundations and practices in Vietnam”. Thành phần: Diễn giả Giáo sư Nikolai Wenzel, Chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh, Giảng viên và Sinh viên có quan tâm. Phòng 1001 – A2.

Chủ Nhật 05/5/2019
8h: Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 2 năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đại diện lãnh đạo Khoa và các đồng chí có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1