LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2021 (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021)

Thứ Hai 26/4/2021
14h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy chế đào tạo đại học (CQ, VLVH) tại trường ĐH KTQD theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT.
Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 176/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h30 Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy định về công tác giáo trình và tài liệu giảng dạy, học tập tại Trường.
Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 177/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 27/4/2021
08h30 Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo của trường. PGS. Tuấn Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
08h30 Khai mạc giải Cầu lông truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV tham gia giải và CBVC quan tâm. Sân Cầu lông hầm B2 Nhà A1
11h30 Ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức giữa Đoàn đánh giá ngoài, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh. PGS. Tuấn Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00 Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy định về giảng dạy theo phương pháp lý thuyết – thảo luận tại Trường.
Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 178/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 28/4/2021
15h30 Hội nghị triển khai góp ý các Quy chế của Trường.
PGS. VHThông Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Năm 29/4/2021
09h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về Đề án mở Chương trình đào tạo POHE Thẩm định giá.
GS. Đạo thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng: PGS. Thông, PGS. Chiến, TS.Quang, ThS.Phương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
11h00 Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện Quy định về thực tập và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học tại trường ĐH KTQD theo Thông tư 08/2021/TT-BGD&ĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT.
Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00 Họp Tổ công tác xây dựng “Quy chế quản lý thương hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”. PGS. Thông Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 30/4/2021
Nghỉ theo Thông báo số: 678/TB-ĐHKTQD, ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng