LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2021 (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021)

Thứ Hai 10/5/2021
18h00
Livestream tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 (hướng dẫn đăng ký hồ sơ xét tuyển kết hợp vào đại học hệ chính quy năm 2021 của Trường). Phòng TVTS, tầng 16, Nhà A1
Thứ Ba 11/5/2021
09h00
Họp giới thiệu thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở và ngành kinh tế. Các thành viên Hội đồng Khoa học Đào tạo Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
18h00
Giới thiệu thông tin tuyển sinh khóa 2 Chương trình Hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa ĐHKTQD và ĐH Lincoln, Vương quốc Anh. ONLINE
Thứ Tư 12/5/2021
08h00
Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy chế đào tạo đại học (CQ,VLVH) tại Trường theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT (phiên họp thứ 3) và Tổ công tác xây dựng Quy định về đào tạo Kết hợp (Blended Learning) bậc đại học tại Trường (phiên họp thứ 2). Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 13/5/2021
08h00
Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
09h30
Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế làm việc. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 14/5/2021
08h00
Họp hội đồng xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên CTTT,CLC, BA&POHE. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
09h30
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1