LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2022 (Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

Thứ Hai 09/5/2022
14h00
Tổ công tác khảo sát địa điểm chuẩn bị đề án xây dựng cơ sở 2 tại Hà Nam.
PGS. VH.Thông
Thứ Ba 10/5/2022
08h00
Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.
8h30
Họp BM Marketing
P.1306
9h30
Họp BM QTBH và Digital Marketing
P.1303
Thứ Tư 11/5/2022
08h00
Hội nghị Cán bộ chủ chốt (Bước 2 – Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2022 đối với quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và Bước 3 – Quy trình xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030).
TK.BTCB VH.Thông và Phó Bí thư Chi bộ PT.Huyền
Phòng Hội thảo tầng G nhà A1
10h00
Hội nghị Đảng ủy mở rộng (Bước 3 – Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2022 đối với quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và Bước 4 – Quy trình xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030).
PGS. VH.Thông
Phòng Hội thảo tầng G nhà A1
10h00
Họp BCH Đoàn trường khóa XXXV, nhiệm kỳ 2020-2022 để chuẩn bị cho các công tác tổ chức Đại hội Đoàn khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022-2024.
ThS. HV.Dũng
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
11h00
Đoàn trường làm việc với các Bí thư Liên Chi đoàn/Chi đoàn trực thuộc để chuẩn bị cho các công tác tổ chức Đại hội Đoàn khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022-2024.
ThS. TV.An
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 12/5/2022
14h
Họp BM Truyền thông MKT.
P.1306
Thứ Sáu 13/5/2022
11h
Các BM nộp files xét Thi đua – Khen thưởng 2021