LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2023 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 21/5/2023)

Thứ Hai 15/5/2023
07h15
Các tiểu ban đánh giá Chuyên đề Tốt nghiệp CLC.MKT K61
A2, tầng 8 và 9
19h00
Gặp mặt đại biểu và diễn giả tham dự Hội thảo Quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các trường đại học trong thời đại toàn cầu” (YSEALI Regional Workshop 2023).
ThS. TV.An
Khách sạn Hotel du Parc Hà Nội
Thứ Ba 16/5/2023
08h30
Khai mạc Hội thảo Quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các trường đại học trong thời đại toàn cầu” (YSEALI Regional Workshop 2023).
ThS. TV.An
Khách sạn Hotel du Parc Hà Nội
08h30
Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
09h00
Hội thảo Xin ý kiến về Chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công.
PGS. Thông và các đại biểu có giấy mời
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h00
Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về cập nhật chương trình ĐTTX trình độ đại học ngành Kế toán.
PGS. Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 17/5/2023
10h00
Họp Tổ công tác sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường (lần 2).
PGS. Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển đội ngũ giảng viên xuất sắc.
PGS. Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 18/5/2023
08h00
Phát động Cuộc thi Ánh sáng Soi đường năm 2023.
PGS. Tuấn, các đảng viên và sinh viên quan tâm.
Hội trường A – Nhà Văn hóa
10h30
Tọa đàm kỷ niệm 10 năm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
PGS. Thông và đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 19/5/2023
08h30
Sinh hoạt Khoa học toàn Khoa Marketing
Các BM chuẩn bị trình bày nội dung theo phân công
Phòng 1304.1305
14h30
Họp Bộ môn Marketing P.1305
16h00
Bế mạc Hội thảo Quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các trường đại học trong thời đại toàn cầu” (YSEALI Regional Workshop 2023).
ThS. TV.An
Khách sạn Hotel du Parc Hà Nội