LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2021 (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)

Thứ Hai 17/5/2021
7h30
Các tiểu ban chấm online Chuyên đề Tốt nghiệp Chuyên ngành Truyền thông MKT
Thứ Ba 18/5/2021
14h00
Họp Tổ công tác xây dựng Quy định về đào tạo Kết hợp (Blended Learning) bậc đại học tại Trường (phiên thứ 3). Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 180/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 19/5/2021
7h30
Các tiểu ban chấm online Chuyên đề Tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị MKT CLC
08h30
Lễ Khai mạc (ONLINE) bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình Chất lượng cao, Khóa 59. Các thành viên Ban Quản lý Chương trình TT, CLC & POHE; Lãnh đạo Khoa, BM; giảng viên hướng dẫn; thành viên các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên CT Chất lượng cao K59.
Thứ Năm 20/5/2021
14h30
Hội nghị triển khai xin ý kiến góp ý các văn bản quản lý đào tạo. (ONLINE) PGS. Thông. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h00
Họp Hội đồng lựa chọn giáo trình do các cơ sở đào tạo khác biên soạn sử dụng tại Trường. Các thành viên Hội đồng lựa chọn giáo trình theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 21/5/2021
08h30
Báo cáo tiến độ xây dựng các quy chế/quy định liên quan đến công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường. PGS. Huyền. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
13h00
Các tiểu ban chấm online Chuyên đề Tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị Bán hàng
Chủ Nhật 23/5/2021
06h30-19h00
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn thể cử tri