LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2022 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)

Thứ Hai 16/5/2022
08h30
Khai mạc Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình Chất lượng cao, Khóa 60.
Các thành viên Ban Quản lý Chương trình TT,CLC&POHE; lãnh đạo Khoa, giảng viên hướng dẫn; thành viên tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên Chương trình CLC K60
Phòng 714 Nhà A2
9h30
Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng K.MKT
Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, các Trưởng BM, GĐ.Trung tâm, CT.CĐT Khoa, BT.LCĐ Khoa và TLĐT.
P.1306
14h
Họp rà soát tiến độ xây dựng CTĐT CLC Digital MKT.
Các thành viên Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng.
VP.AEP
P.310
Thứ Ba 17/5/2022
13h45
Họp BM Marketing với 2 nội dung chính:
13h45: UV Lê Thu Mai giảng thử.
14h45: SHKH đề tài của NCS Nguyễn Thị Thanh Mai.
Phòng 1304.05
14h00
Lễ trao học bổng “Tài năng trẻ Vingroup” năm 2021.
PGS. PV.Tuấn và ThS. Cao Hiền
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Tư 18/5/2022
7h30
Các tiểu ban đánh giá CĐ.KLTN SV Chuyên ngành MKT.CLC.K60 tại A2 theo phân công.
08h30
Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra và đổi điểm Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE Khóa 60,61,62,63.
PGS. VH.Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
09h30
Họp giới thiệu thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở.
Thành viên Hội đồng Khoa học Đào tạo
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h30
Tọa đàm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam.
Thành viên HĐKH&ĐT và các đại biểu có giấy mời.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
13h30
Các tiểu ban đánh giá CĐ.KLTN SV Chuyên ngành MKT.CLC.K60 tại A2 theo phân công.
15h30
Họp Hội đồng tự đánh giá – Kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn FIBAA.
Thành viên Hội đồng tự đánh giá theo Quyết định số 471/QĐ-ĐHKTQD, ngày 22/10/2021 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 19/5/2022
14h
BM TrTh.MKT tổ chức SHKH
VPK
Thứ Sáu 20/5/2022
8h
Họp Hội đồng Khoa MKT: đánh giá GV giảng thử
Mời các thành viên HĐK
16h00
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và UBND tỉnh Bắc Giang.
Đại diện lãnh đạo Khoa MKT
Xe xuất phát tại sảnh A1 lúc 14h30
Chủ Nhật 22/5/2022
9h
Cựu sinh viên lớp MKT.K49B về thăm Khoa/Trường.