LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2021 (Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2021
(Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021)
Tiếp tục giảng dạy online theo Thông báo số 7 của Nhà trường: https://neu.edu.vn/…/thong-bao-so-7-ve-ke-hoach-lam…
Thứ Hai 24/5/2021
08h30 Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2021 ONLINE. Đại diện lãnh đạo Khoa/Viện chuyên ngành có ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2021 và các ứng viên. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Ba 25/5/2021
14h00 Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế công tác sinh viên (Phiên thứ 2).
Thứ Tư 26/5/2021
09h00 Họp Bộ môn Marketing Phòng 1306
14h00 Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên chính quy Khóa 62. PTK. PVTuấn Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 27/5/2021
08h30 Họp Ban chỉ đạo và tổ công tác xây dựng quy chế giảng viên cho chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE (ONLINE). Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
09h30 Họp Ban chỉ đạo và tổ công tác sửa đổi, bổ sung các quy định đào tạo đại học đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE (ONLINE). Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
14h00 Họp Tổ xây dựng Quy định về Hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (phiên thứ 3). Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00 Họp Tổ xây dựng Quy chế xếp loại đánh giá viên chức. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
16h00 Họp triển khai với các Khoa, Viện, Bộ môn về các phương thức thi online (ONLINE). Trưởng/Phó khoa và Trưởng/Phó Bộ môn. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Sáu 28/5/2021
09h30 Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h00 Họp Tổ xây dựng Đề án vay vốn Ngân hàng thế giới. ThS. Nhung Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thông báo
– 08h00-19h00 thứ Ba ngày 25/5/2021: Tuyển sinh đầu vào tiến sỹ đợt 1 năm 2021. Các thành viên hội đồng và NCS theo lịch chi tiết của Viện ĐTSĐH. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
– 08h00-19h00 thứ Tư ngày 26/5/2021: Tuyển sinh đầu vào tiến sỹ đợt 1 năm 2021. Các thành viên hội đồng và NCS theo lịch chi tiết của Viện ĐTSĐH. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
– 16h00-19h00 thứ Bảy ngày 29/5/2021: Tuyển sinh đầu vào tiến sỹ đợt 1 năm 2021. Các thành viên hội đồng và NCS theo lịch chi tiết của Viện ĐTSĐH. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
Bảo vệ Luận án
– 16h30, thứ Sáu ngày 28/05/2021: NCS. Hoàng Phương Dung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Factors influencing willingness to use debit cards among Vietnamese card holders: Transaction cost and rational choice perspectives”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (bằng tiếng Anh), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.