LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM 2023 (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

Thứ Hai 29/5/2023
08h30
Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thẩm định Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Chính sách Công.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h30
Họp về quản lý và tổ chức hoạt động hội thảo.
PGS. Thông
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 30/5/2023
08h30
Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động thảo luận về dự thảo Đề án xây dựng phân hiệu Trường tại khu đô thị đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam.
Hội trường A2
16h00
Họp Tổ công tác viết Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn AACSB.
ThS. Hoàng Dũng
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 31/5/2023
14h30
Rà soát tiến độ và kết quả các nhóm xây dựng Đề án phát triển CTĐT Cao học Ngành Marketing
BCN Khoa, các Trưởng BM và thành viên Tổ công tác
15h30
Họp Bộ môn Marketing về tổng kết xét Thi đua Khen thưởng 2022
P.1304.1305
Thứ Năm 01/6/2023
09h30
Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo lần 4 Quy định về quản lý đào tạo ngắn hạn của Trường.
PGS. Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
13h30
Họp Bộ môn Truyền thông Marketing về tổng kết xét Thi đua Khen thưởng 2022
P.1306
16h30
Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế khóa 19, đợt 2 năm 2023.
PGS. Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 02/6/2023
9h30
BCNK làm việc với đại diện DN
Thứ Bảy 03/6/2023
18h00
Thi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023.
PGS. Tuấn, ThS. TV.An, giảng viên và sinh viên quan tâm.
Hội trường A2
Chủ Nhật 04/6/2023
09h00
Livestream tư vấn tuyển sinh, hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ và đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
(Phương thức xét tuyển kết hợp, xét tuyển thẳng và tuyển sinh liên thông ĐHCQ).
ONLINE/OFFLINE trên fanpage NEU-ĐH KTQD và fanpage Tư vấn tuyển sinh