LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2020 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

 

Thứ Hai 01/6/2020

15h30: Triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh tại các địa phương. Đại diện lãnh đạo Khoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba 02/6/2020

15h: Chi ủy, BCNK họp với BCH Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Phòng họp 1306

Thứ Tư 03/6/2020

9h: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo. Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm 04/6/2020

8h Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập chương trình Chất lượng cao Khóa 58. Thành viên Ban Quản lý Chương trình Chất lượng cao; lãnh đạo Khoa, giảng viên hướng dẫn, thành viên các tiểu ban đánh giá chuyên đề thực tập cho sinh viên CT.CLC K58 Phòng 1001 tầng 10 Nhà A2

Chấm Chuyên đề Thực tập Tốt nghiệp MKT CLC K58

9h: Tập huấn cho Bộ môn về sử dụng phần mềm tổng thể, module NCKH và phân công giảng dạy, thanh toán giờ giảng. Trưởng/Phó các Bộ môn Phòng 612 tầng 6 Nhà A2

10h: Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng Đề án đào tạo đại học VLVH trong bối cảnh mới. Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác theo Quyết định số 367/QĐ-ĐHKTQD và 383/QĐ-KTQD của Hiệu trưởng Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

14h: Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến với Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga trong khuôn khổ Năm chéo Việt – Nga về chủ đề “Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và LB Nga trước những thách thức mới” Giảng viên và sinh viên quan tâm. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

14h BM QTBH&DM sinh hoạt khoa học với chủ đề “Ứng dụng các công cụ Digital trong bán hàng cá nhân” do lãnh đạo Công ty Pushsale.vn trình bày.

Kính mời các thành viên BM và các thày cô quan tâm Phòng họp Khoa

Thứ Sáu 05/6/2020

7h: Bộ môn Marketing chấm Chuyên đề Thực tập Tốt nghiệp

7h30: Bộ môn Định giá chấm Chuyên đề Thực tập Tốt nghiệp

Khai giảng Khóa đào tạo giảng viên về Công dân tích cực Doanh nghiệp Xã hội Các học viên tham gia khóa học Phòng 1005 Nhà A2

10h: Lễ ra mắt phần mềm quản lý đào tạo Sau đại học Đại diện lãnh đạo Khoa và các giảng viên, học viên quan tâm Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1