LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2020 (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

Thứ Hai 08/6/2020
9h:
Thường vụ Công đoàn trường họp bàn về công tác quy hoạch Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027, rà soát quy hoạch Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022.
Thành viên Ban Thường vụ CĐT
Phòng 608 Nhà A1
Thứ Ba 09/6/2020
10h30:
Lễ Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với các Trung tâm GDQP&AN.
Đại diện lãnh đạo Khoa
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Tư 10/6/2020
8h:
Hội nghị Cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025.
Bí thư Chi bộ Trưởng khoa
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
13h:
Chấm Chuyên đề Thực tập Tốt nghiệp K58
Bộ môn QTBH và Digital MKT cùng các giảng viên đã được phân công tại A2, tầng 9
Thứ Năm 11/6/2020
15h30:
Trung tâm Đào tạo Từ xa báo cáo Tổ công tác về việc hoàn thiện chương trình Đào tạo Từ xa trình độ Đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/3/2020 của Hiệu trưởng và theo giấy mời.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 12/6/2020
9h:
Sự kiện “Vinh danh Doanh nghiệp tạo tác động xã hội năm 2020” (iMap Choice 2020).
Đại biểu có giầy mời, các giảng viên, sinh viên quan tâm.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Bảy 13/6/2020
7h:
Chấm Chuyên đề Thực tập Tốt nghiệp K58
Bộ môn Truyền thông MKT cùng các giảng viên đã được phân công tại A2, tầng 9