LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2021 (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021)

Thứ Hai 07/6/2021
08h30 Tập huấn cán bộ coi thi hết môn trên phần mềm Microsoft Teams. Các thành viên là cán bộ coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng 611 tầng 6 Nhà A2 TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
14h00 Họp Hội đồng lựa chọn giáo trình do các cơ sở đào tạo khác biên soạn sử dụng tại Trường (Hội đồng 35-40).
ONLINE/ OFFLINE. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Ba 08/6/2021
14h00 Họp Hội đồng lựa chọn giáo trình do các cơ sở đào tạo khác biên soạn sử dụng tại Trường (Hội đồng 25).
ONLINE/ OFFLINE. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
16h00 Họp tổ công tác xây dựng Quy định đảm bảo chất lượng của Trường.
ONLINE/OFFLINE. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Tư 09/6/2021
09h30 BM MKT tổ chức SHKH cho NCS. ONLINE/OFFLINE. Phòng họp 1306
10h30 Họp Hội đồng xét chọn viên chức đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bằng nguồn NSNN theo Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
ONLINE/OFFLINE. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Năm 10/6/2021
08h00 Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 13: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development).
ONLINE/OFFLINE. Các tác giả có bài viết và các đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
09h30 Họp Họp Ban chỉ đạo và tổ công tác sửa đổi, bổ sung các quy định đào tạo đại học đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE.
ONLINE. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.ƯDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
10h30 Họp Ban chỉ đạo và tổ công tác xây dựng quy chế giảng viên cho chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE.
ONLINE. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.ƯDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
13h00 Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 13: “Các vấn đề Kinh tế – Xã hội và Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental issues in development).
ONLINE/OFFLINE Các tác giả có bài viết và các đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Sáu 11/6/2021
08h30 Họp Hội đồng trường.
ONLINE/OFFLINE. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đồng chí thành viên Hội đồng trường. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật
18h30 Giới thiệu Thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021.
ONLINE/OFFLINE TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật