LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2022 (Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)

Thứ Hai 06/6/2022
14h00
Họp toàn thể viên chức Khoa MKT về Đề án tiền lương theo vị trí việc làm.
Mức lương mới dự kiến của viên chức đã được P.TCCB gửi tới từng email cá nhân.
P.1304.1305
Thứ Ba 07/6/2022
14h00
Họp về Đề án tiền lương theo vị trí việc làm.
PGS. Thông
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 08/6/2022
14h30
Họp kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước quỹ Nafosted; cấp Bộ năm 2019,2020,2021.
Các chủ nhiệm đề tài quỹ Nafosted cấp Bộ năm 2019,2020,2021.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 09/6/2022
08h15
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).
Trực tiếp (tại phòng họp): PGS. Thông, PGS. Huyền.
Trực tuyến (trên Ms Teams): các đảng viên, viên chức quản lý, Ban Chấp hành Đoàn TN, Hội Sinh viên.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h00
Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và thôi học cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE đợt 1 năm 2022.
PGS. Tuấn
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 10/6/2022
10h30
Gặp mặt Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Đại diện BCNK và các đại biểu có giấy mời.
Tầng 17 Nhà A1
16h00
Hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở. CNĐT: ThS Phạm Thị Kim Thanh
Phòng 1306