LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2020 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

Thứ Hai 15/6/2020
14h:
Tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ Bộ môn thực hiện kê khai thanh toán.
Các Trưởng, Phó Bộ môn
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h:
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường.
Thành viên Hội đồng và Tổ thư ký theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 16/6/2020
8h30:
Họp Thường vụ Công đoàn Trường về công tác quy hoạch Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 và rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2017-2022.
Phòng 608 tầng 6 Nhà A1
10h:
Gặp mặt Báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đại diện lãnh đạo Khoa và đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h30:
Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đại diện lãnh đạo Khoa và đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Tư 17/6/2020
8h:
Tập huấn cho Trưởng, Phó Bộ môn công tác phân công chấm điểm, nhập điểm trên phần mềm đánh phách điện tử.
Phòng 616 Nhà A2.
8h30:
Họp Hội đồng xét miễn học, miễn thi, đổi điểm và công nhận Chuẩn đầu ra cho sinh viên có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học quốc tế.
Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 118/QĐ-ĐHKTQD ngày 17/2/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 18/6/2020
8h30:
Báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả xây dựng vị trí việc làm khối giảng viên.
Đại diện lãnh đạo Khoa.
Phòng hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 19/6/2020
8h:
Tập huấn cho Trưởng, Phó Bộ môn công tác phân công chấm điểm, nhập điểm trên phần mềm đánh phách điện tử.
Phòng 616, Nhà A2
8h30:
Chúc mừng Phòng Truyền thông, Tạp chí Kinh tế Phát triển nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Phòng 1012; 1406 tầng 10, 14 Nhà A1
Thứ Bảy 20/6/2020
Chủ Nhật 21/6/2020
Thi tuyển sinh cao học khoá 29 (2020 – 2022)
Sáng: Thi môn Luận
Chiều: Thi môn KTTH và Ngoại ngữ