LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM 2021 (Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

Thứ Hai 14/6/2021
15h00 Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng trường. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 15/6/2021
08h00 Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn trường. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
09h00 Họp Ban chấp hành Công đoàn trường. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h00 Triển khai công tác rà soát các môn học trùng và nghi trùng trong chương trình đào tạo K63.
ONLINE/OFFLINE Trưởng các Khoa/Viện quản lý đào tạo và thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h30 Họp tổ công tác xây dựng Quy định Đảm bảo chất lượng giáo dục. Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 16/6/2021
08h30 Họp Tổ công tác rà soát, hoàn thiện Quy chế Văn thư, lưu trữ. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00 Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
ONLINE/OFFLINE Các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h00 Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường: Đề án vị trí việc làm; Quy chế đánh giá xếp loại viên chức; Quy tắc ứng; Quy định về Công nghệ thông tin; Quy định về Đảm bảo chất lượng của Trường.
ONLINE/OFFLINE. Thành viên các Tổ công tác xây dựng Quy chế, Quy định theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 17/6/2021
15h00 Họp xét gia hạn nghiên cứu sinh khóa 38 đợt 1.
ONLINE/OFFLINE. Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành có nghiên cứu sinh khóa 38 đợt 1. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h00 Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu kết quả xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học và Quy định về giáo trình và tài liệu học tập tại Trường.
ONLINE/ OFFLINE. Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 176/QĐ-ĐHKTQD và Quyết định số 177/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 18/6/2021
09h00 Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE.
ONLINE/OFFLINE. Các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
09h00 Giao ban công tác Công đoàn quý II năm 2021.
ONLINE/OFFLINE Ban Chấp hành CĐT, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Chủ nhiệm các CLB trực thuộc CĐT. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Chủ Nhật 20/6/2021
09h30 Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 4 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, đại biểu có giấy mời và tân sinh viên. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thông báo
00h00 thứ Ba ngày 01/6/2021 đến 24h00 thứ Tư ngày 30/6/2021: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo hình thức trực tuyến (online). Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://www.xtkh.neu.edu.vn hoặc https://xtkh.neu.edu.vn), không phải gửi hồ sơ bản cứng về trường. Thành phần: các thành viên Ban tuyển sinh theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng. ONLINE
08h00 ngày 17/6/2021 đến ngày 24/6/2021: Tổ rà soát các điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHCQ đợt 2/2021 theo Kế hoạch số: 793/KH-ĐHKTQD ngày 05/5/2021. Thành phần: Khoa/Viện đào tạo cùng các đơn vị liên quan. ONLINE.