LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM 2021 (Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021)

Thứ Hai 21/6/2021
15h00 Họp Ban tiếp nhận quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 22/6/2021
09h00 Hướng dẫn nội dung tổng kết năm học 2020-2021.
ONLINE/OFFLINE. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00 Họp Tổ công tác rà soát, hoàn thiện Quy chế Văn thư lưu trữ.
ONLINE/OFFLINE. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
15h30 Họp Tổ công tác sửa đổi Quy chế kiêm giảng, thỉnh giảng.
ONLINE/OFFLINE. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
18h00 Tư vấn tuyển sinh trực tuyến AEP. Chương trình CLC QT.MKT, POHE Truyền thông MKT và POHE Thẩm định giá. Thư viện Phạm Văn Đồng và ONLINE
Thứ Tư 23/6/2021
08h00 Họp sơ kết công tác tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức thi trực tuyến, tháng 6/2021 và thống nhất quy trình thi trực tuyến cho học kỳ 2 của K62 và kỳ hè.
ONLINE/OFFLINE. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
08h00 Họp BM MKT P.1306
14h00 Họp Ban biên tập Bộ Quy định quản lý của Trường.
ONLINE/OFFLINE. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 24/6/2021
09h00 Tổ công tác báo cáo kết quả xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về giáo trình và tài liệu học tập tại Trường.
ONLINE/ OFFLINE. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h00 Báo cáo về dự thảo một số văn bản quản lý của Trường.
ONLINE/OFFLINE. Thành viên các Tổ công tác xây dựng Quy chế, Quy định theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 25/6/2021
14h00 SHKH BM TrTh.MKT về Bản thảo giáo trình Xúc tiến bán.
ONLINE/OFFLINE. Thành viên BM và các GV quan tâm. LĐBM cung cấp link TEAMS Phòng 1305.1306
14h00 Xét tuyển NCS Chương trình Lincoln.
Chủ Nhật 27/6/2021
14h30 Lễ bế giảng và công bố Quyết định tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đào tạo Từ xa. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thông báo
00h00 thứ Ba ngày 01/6/2021 đến 24h00 thứ Tư ngày 30/6/2021: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo hình thức trực tuyến (online). Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://www.xtkh.neu.edu.vn hoặc https://xtkh.neu.edu.vn, không phải gửi hồ sơ bản cứng về Trường.
08h00 ngày 22/6/2021 đến ngày 24/6/2021: Rà soát các điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHCQ đợt 2/2021 theo Kế hoạch số: 793/KH-ĐHKTQD ngày 05/5/2021. ONLINE.
10h00 thứ Ba ngày 22/6/2021: Tiếp nhận phần mềm xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển kết hợp. ONLINE