LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM 2020 (Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)

Thứ Hai 06/7/2020
14h00
Họp lãnh đạo Khoa mở rộng
P.1307
Thứ Ba 07/7/2020
08h30
Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường bàn về công tác Quy hoạch cán bộ công đoàn và khen thưởng năm học 2019-2020.
Ban Thường vụ CĐT
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
09h30
Họp Ban chấp hành Công đoàn trường bàn về công tác Quy hoạch cán bộ công đoàn và khen thưởng năm học 2019-2020.
Ban chấp hành CĐT
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 08/7/2020
08h00
SHKH BM MKT: chủ đề về Trải nghiệm Khách hàng.
BM MKT và các GV quan tâm.
Phòng 1306
08h30
SHKH BM QTBH&DM về Đề cương Giáo trình Digital MKT
BM QTBH&DM và các GV quan tâm.
Phòng 1303
09h30
Họp BM MKT
GV BM MKT
Phòng 1306
14h00
Họp giao ban: Chi ủy, BCNK, LĐ các BM, BCH Công đoàn Khoa, BT-PBT.LCĐ là GV và TLĐT.
Phòng 1306
16h30
Họp Tổ công tác rà soát, xây dựng lại Quy định về quản lý đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
PGS.Vũ Huy Thông, thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 344/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/5/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 09/7/2020
15h30
Họp tổ công tác xây dựng định mức, tiêu chuẩn cơ sở vật chất.
Thành viên của Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 10/7/2020
9h00
SHKH BM Truyền thông Marketing chủ đề: “Sử dụng hình ảnh đại sứ thương hiệu trong sáng tạo thông điệp truyền thông”.
BM Truyền thông MKT và các GV quan tâm.
Phòng 1306
Thứ Bảy 11/7/2020
08h00
Tọa đàm và làm việc tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô.
Các đại biểu được mời.
Trường quân sự Bộ TLTĐ
Xe đón đại biểu lúc 06h00 tại sảnh Nhà A1
Chủ Nhật 12/7/2020
07h15
Lễ trao bằng tốt nghiệp ĐHCQ đợt 1 năm 2020.
GV, SV và phụ huynh; BCNK, LĐ các BM, CVHT, TLĐT.
Hội trường A2