LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM 2021 (Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021)

Thứ Hai 12/7/2021
11h Các BM và cá nhân hoàn thiện văn bản đánh giá, thi đua khen thưởng nộp về VPK
15h Họp online nhóm FB POHE Thẩm định giá
Thứ Ba 13/7/2021
16h00 Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế xét cấp học bổng.
ONLINE/OFFLINE. PGS. VHThông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 14/72021
08h00 Tập huấn, đào tạo hướng dẫn sử dụng Bộ dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô cho toàn bộ cán bộ giảng viên, nhà khoa học của Nhà trường trong khuôn khổ dự án Thư viện điện tử dùng chung.
ONLINE. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
16h00 Họp Hội đồng thẩm định giáo trình “Ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học trong thực hiện luận văn thạc sĩ” PGS. VHThông Phòng 408 Tầng 4, Nhà A1
Thứ Năm 15/7/2021
08h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về việc rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
ONLINE/OFFLINE. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
11h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Liên thông đại học chính quy khóa 63 năm 2021.
ONLINE/OFFLINE Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h00 Họp Tập thể lãnh đạo trường mở rộng về đánh giá bổ nhiệm lại viên chức quản lý. Tr.K VHThông Phòng Hội thảo G Nhà A1
Thứ Sáu 16/7/2021
15h00 Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
ONLINE/OFFLINE. Bí thư Chi bộ; Trưởng, Phó Khoa; Trưởng, Phó các Bộ môn; GĐ Trung tâm và những thành viên được triệu tập. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1