LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM 2021 (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021)

Thứ Hai 26/7/2021
0h thứ Hai ngày 26/7/2021 đến 24h thứ Tư ngày 28/7/2021: Tổ chức cho thí sinh đăng ký xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhập điểm thi TN THPT năm 2021 và thay đổi nguyện vọng đã đăng ký (trực tuyến/online). Thí sinh nhập điểm và thay đổi nguyện vọng trực tuyến tại: https://www.xtkh.neu.edu.vn hoặc https://xtkh.neu.edu.vn).
08h00 thứ Hai ngày 26/07/2021: Phòng QLĐT phối hợp với các Khoa/Viện đào tạo tổ chức rà soát kết quả học tập xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy, văn bằng hai chính quy theo Thông báo số 1067/TB-ĐHKTQD ngày 24/6/2021 (Bước 2 & Bước 3). Thành phần: Trợ lý đào tạo ONLINE.
Thứ Ba 27/7/2021
08h30 Họp chuẩn bị cho công tác tổ chức xác nhận nhập học và nhập học sinh viên đại học chính khóa 63 (đợt 1 – sinh viên diện tuyển thẳng và XTKH). ONLINE
Thứ Tư 28/7/2021
08h15 Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Thành phần: toàn thể viên chức quản lý; cán bộ Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, Hội Sinh viên, toàn bộ Đảng viên. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 và ONLINE
Thứ Năm 29/7/2021
08h00 Seminar Tập huấn về Công bố quốc tế (lần 1): Kinh nghiệm lựa chọn và tương tác với tạp chí quốc tế uy tín.
Trưởng nhóm và toàn bộ thành viên của các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế đợt 2019-2021, 2020-2022 cùng các GV quan tâm. ONLINE/OFFLINE.
16h00, thứ Năm ngày 29/07/2021: NCS. Nguyễn Thị Mai bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định chấp nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ của người nông dân: Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Hình thức ONLINE, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www. sdh.neu.edu.vn > Đào tạo >Tiến sĩ.
Thứ Sáu 30/7/2021
08h30 Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. ONLINE
10h30 Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2021. ONLINE
17h00: Công bố kết quả xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trên công thông tin điện tử của Trường: www.neu.edu.vn hoặc www.daotao.neu.edu.vn. Thí sinh xem kết quả trực tuyến tại: https://www.xtkh.neu.edu.vn hoặc https://xtkh.neu.edu.vn.
0h Chủ nhật ngày 01/8/2021 đến 24h Thứ Ba ngày 10/8/2021: Tổ chức cho thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xác nhận nhập học và nhập học (trực tuyến/online). Thí sinh xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến tại: http://nhaphoc.neu.edu.vn
Chủ Nhật 01/8/2021
09h00 Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 5 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đại diện lãnh đạo Khoa, đại biểu có giấy mời và các tân sinh viên. ONLINE