LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM 2020 (Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

Thứ Hai 03/8/2020
08h30
Họp BM Truyền thông MKT.
Đánh giá giảng của 2 GV.
Phòng họp 1306
16h30
Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 chính quy năm 2020.
Các thành viên Hội đồng tuyển sinh VB2CQ theo Quyết định số 1225/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/12/2019 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 04/8/2020
15h30
Họp tổ công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp Đại học chính quy năm 2020.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 394/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/5/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 05/8/2020
09h30
Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ đợt 2 năm 2020.
Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 33/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
09h30
Họp tổ công tác kiểm kê tài sản của Nhà trường.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 509/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/7/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h00
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đại diện lãnh đạo Khoa.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Năm 06/8/2020
08h00
Họp BM MKT
GV Thỉnh giảng giảng thử và Thông qua 8 đề cương học phần.
Phòng 1306
14h00
Họp BM MKT.
Đánh giá GV kiêm giảng giảng thử.
Phòng 1306
Thứ Sáu 07/8/2020
06h30
Lễ ra quân: đoàn Kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Các cán bộ, viên chức thuộc Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Bộ GD&ĐT.
Sảnh trước Nhà A1
08h00
Họp BM MKT.
GV Thỉnh giảng giảng thử và Thông qua 8 đề cương học phần.
Phòng 1306
14h00
SHKH cho NCS Hoa và NCS Nhung do GS Đạo hướng dẫn.
Các Giảng viên và NCS.
Phòng 1306
Chủ Nhật 09/8/2020
09h00
Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 6 năm 2020.
Đại diện lãnh đạo Khoa, các đại biểu có giấy mời và tân sinh viên.
Hội trường A