LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM 2021 (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021)

Thứ Hai 02/8/2021
10h30
Triển khai công tác xác nhận nhập học, nhập học cho sinh viên chính quy trúng tuyển đợt XTKH. ONLINE
Thứ Ba 03/8/2021
14h00
Rà soát chuẩn bị báo cáo kiểm định chất lượng đào tạo 3 chương trình của Khoa Marketing và Khoa Du lịch và Khách sạn. PGS. Thông, PGS. Huyền, PGS. Tuấn ONLINE
Thứ Tư 04/8/ 2021
08h30
Dự án Thư viện điện tử dùng chung: Tập huấn, đào tạo hướng dẫn sử dụng Bộ dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô cho toàn thể cán bộ, viên chức, nhà khoa học và sinh viên, học viên, NCS của Nhà trường . ONLINE (lần 2) ONLINE
16h00
Họp nhóm xây dựng Đề án vay vốn Ngân hàng Thế giới. ThS. Nhung ONLINE
Thứ Năm 05/8/2021
16h00
Rà soát công tác xác nhận nhập học cho sinh viên xét tuyển đợt XTKH. ONLINE
Thứ Sáu 06/8/2021
08h00
Họp BM.MKT ONLINE
10h30
Họp Hội đồng rà soát kết quả học tập và xét cảnh báo học tập, xét thôi học sinh viên đại học chính quy, văn bằng 2 chính quy, đợt 1 năm 2021. PGS. Tuấn ONLINE
14h00
Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở của NCS Lê Va Xi
TS. Lan làm thủ tục link online cho HĐ và up FB.Khoa/FB.NCS.MKT ONLINE