LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM 2021 (Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021)

Thứ Hai 09/8/2021
08h30 Khai mạc khóa học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA & POHE năm 2021. ONLINE
Thứ Ba 10/8/2021
09h30 Họp chuẩn bị phương án đưa sinh viên K63 đi học QPAN đợt 1. ONLINE
10h30 Họp Tổ công tác xây dựng hệ thống dữ liệu kiểm định số. ONLINE
Thứ Tư 11/8/ 2021
09h00 Họp Tổ công tác xây dựng hệ thống học liệu chuẩn NEU. ONLINE
14h00 Họp báo cáo tiến độ đề tài cơ sở trọng điểm. ONLINE
Thứ Năm 12/8/2021
14h00
Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến góp ý Đề án vị trí việc làm và Quy chế phân loại đánh giá. ONLINE
Thành phần:
Thành viên Hội đồng Trường là viên chức của Trường; Đảng ủy viên; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đảng bộ bộ phận/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường; Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó Trưởng bộ môn và tương đương; giáo sư và phó giáo sư; giảng viên cao cấp, giảng viên chính và tương đương.
Thứ Sáu 13/8/2021
9h00 Họp Tổ công tác xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi và phần mềm thi online. ONLINE
14h Họp online Hội đồng Khoa MKT mở rộng (thành phần gồm các GS, PGS, TS và NCS là GV Khoa MKT) về Dự thảo Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (theo Thông tư 18/2021), tài liệu xem tại trang thông tin nội bộ: https://thongtinnoibo.neu.edu.vn/viewthongbao.aspx?ID=1503