LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM 2020 (Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)

Thứ Hai 17/8/2020
10h00
Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế Thi đua Khen thưởng.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 18/8/2020
10h45
Chi ủy, BCNK họp với toàn thể GV BM Định giá
P1306
Thứ Tư 19/8/2020
10h30
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đại diện lãnh đạo Khoa.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h30
Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.
Các thành viên Hội đồng thường trực tuyển sinh chính quy theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/02/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 20/8/2020
15h30
Họp Tổ công tác rà soát, xây dựng lại Quy định về quản lý đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 344/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/5/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 21/8/2020
08h00
Tập huấn, triển khai quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính, đợt 2, học kỳ I năm 2020 – 2021.
Đại diện lãnh đạo Bộ môn phụ trách các học phần đã đăng ký triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm đợt 2.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Bảy 22/8/2020
09h00
Lễ khai giảng Khóa 27 Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan thi Đợt 1 năm 2020.
Điện lãnh đạo Khoa, giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình và tân học viên.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1