LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM 2019 (Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019)

Thứ Hai 26/8/2019
9h: Họp chuẩn bị Chương trình Chào K61: BCNK, BT và PBT LCĐ, Cô Hạnh, Thầy Hòa, các cố vấn học tập K61 và Trợ lý. P.1306
15h: Họp rà soát, đánh giá và cập nhật các Chương trình đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. TK Vũ Huy Thông, Đại diện LĐ BM Marketing và BM Truyền thông Marketing. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 28/8/2019
9h30: Họp triển khai kế hoạch thực tập học kỳ 1 năm học 2019-2020. Trưởng khoa. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
10h: Họp bàn kế hoạch tổ chức tổng kết năm học 2018-2019, phương hướng công tác 2019-2020 và tổng kết hoạt động Hè 2019. Trưởng các Ban công tác thuộc Ban chấp hành CĐT. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1.
Thứ Năm 29/8/2019
8h: Hội thảo khoa học “Bảo hiểm y tế toàn dân tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”. Đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm. Phòng 1414 tầng 14 Nhà A1
8h30: Hội thảo khoa học “CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE: Status, Impact, Adaptation, Insurance in Vietnam and Taiwan”. Đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
10h: Bàn kế hoạch tổ chức tổng kết năm học 2018-2019, phương hướng công tác 2019-2020 và tổng kết hoạt động Hè 2019. Ban chấp hành CĐT. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h: Seminar: Nâng cao ảnh hưởng nghiên cứu: Cách tiếp cận mới nhằm tăng khả năng được chấp thuận và trích dẫn cho bài báo (Highlight your research impact: a new approach of getting your paper accepted and cited). Giảng viên, viên chức đã đăng ký và đại biểu có quan tâm. Phòng 1006 tầng 10 Nhà A2
16h: Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình CTTT, CLC năm 2019. Các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 835/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/8/2019 của Hiệu trưởng. TK Vũ Huy Thông. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1.
Thứ Sáu 30/8/2019
16h: Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm 2019. Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 212/QĐ- ĐHKTQD ngày 14/03/2019 và Quyết định số 557/QĐ- ĐHKTQD ngày 29/05/2019 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. PTK Phạm Văn Tuấn.