LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2020 (Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)

Thứ Hai 31/8/2020
8h30
BCNK họp với LĐ BM Marketing và BM Truyền thông Markeitng về CTĐT.
P.1306
16h00
Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020. Các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2020 theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/02/2020 của Hiệu trưởng. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 01/9/2020
13h30
Họp xét kéo dài thời gian làm việc cho viên chức. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 02/9/2020
Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020
Thứ Năm 03/9/2020
08h00
Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn trường mở rộng xét thi đua khen thưởng và bàn về công tác tổng kết năm học 2019-2020. Các thành viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường. Phòng 608 Nhà A1
10h00
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường thông qua Báo cáo Tổng kết năm học 2019-2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021. Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường. Phòng 608 Nhà A1
14h00
Họp triển khai học phần chuyên đề thực tế và quy trình giao đề tài luận văn thạc sĩ và Giảng viên hướng dẫn Cao học K28. Phó Trưởng khoa Phạm Văn Tuấn và Đại diện lãnh đạo Bộ môn có đào tạo Sau Đại học. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 04/9/2020
07h30
Hội thảo khoa học Quốc gia, chủ đề: “Định hướng, quan điểm và giải pháp phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam đến năm 2035”. Các nhà khoa học, tác giả bài viết và CBGV quan tâm. Đề tài KX.01.28/16-20. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
09h00
Tọa đàm khoa học: “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 – 2025”. Các đại biểu có giấy mời. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1