LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2019 (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)

Thứ Hai 09/9/2019
14h-16h30:
Tổ công tác rà soát phòng làm việc của các đơn vị
Thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 10/9/2019
8h30:
Tổ công tác rà soát phòng làm việc của các đơn vị
Thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
9h:
Lễ phát động cuộc thi “Tài năng Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam 2019”.
Đại diện lãnh đạo Khoa và các sinh viên quan tâm.
Hội trường A2
10h:
Tổ công tác rà soát phòng làm việc của các đơn vị
Thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 11/9/2019
8h:
Bộ môn Marketing triển khai Kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp (địa điểm thông báo sau khi có xác nhận về giảng đường).
9h30:
Họp Bộ môn QTBH&Digital MKT. Phòng 1306
Thứ Năm 12/9/2019
8h30:
Họp Tổ công tác về tiêu chuẩn định mức văn phòng làm việc.
Thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
14h:
Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2019.
Đại diện lãnh đạo Khoa
Phòng hội thảo B101-102 Nhà A2
15h:
Hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020.
Đại diện lãnh đạo Khoa và đại diện lãnh đạo các Bộ môn.
Phòng hội thảo B101-102 Nhà A2
Thứ Sáu 13/9/2019
8h:
Họp Hội đồng khoa học, sáng kiến trường.
Thành viên Hội đồng khoa học, sáng kiến và Tổ thư ký theo Quyết định số 863/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/8/2019 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1